Wednesday, November 27, 2013

List do Antoniego Macierewicza: Zamach w Smoleńsku i polityczna psychiatria karna w Rosji

Szanowny Panie Macierewicz!

  Pisze do Pana Eugen Nowożyłow - rosyjski aktywista ruchu obrony praw człowieka i niezależny dziennikarz z miasta Krasnodaru na południu Rosji. W latach 2001-2002 byłem więźniem politycznym w zakładzie psychiatrycznym z powodu protestów przeciwko wojnie w Czeczenii (o tej sprawie opowiadała m.in. słynna rosyjska „Nowaja Gazeta”). Po zwolnieniu z więzienia psychiatrycznego zostałem korespondentem amerykańskiego Radia Swoboda, także pisałem nieodpłatnie artykuły o łamaniu praw człowieka dla emigranckich czeczeńskich stron internetowych. Doświadczyłem dalszych prześladowań ze strony rosyjskich specsłużb.

  W lutym 2008 r. zostałem zmuszony opuścić Rosję. Potrafiłem wyjechać do Polski, gdzie złożyłem wniosek o nadanie statusu uchodźcy. Ten status wywalczyłem dopiero w lipcu 2009 r. po skandalicznej kampanii protestu, w której brały udział Komitet „Wolny Kaukaz” z Krakowa, dwie polskie gazety oraz jeden kanał telewizyjny.

  Polska prasa o mnie:

Polska. To nie jest kraj dla uchodźców
01.07.2009

Uchodźca z Rosji dostał azyl w Polsce
28.08.2009

Leczenie psychiatryczne już tylko za zgodą sądu
31.07.2009

  Moje życie w Polsce było dość ciężkie, musiałem krytykować politykę Urzędu do Spraw Cudzoziemców wobec uchodźców politycznych ze Wschodu i sytuację społeczną, bo ta Polska, którą szanowałem, ginęła i przekształcała się w Polskę Tuska, Dody i Nergala. Mimo wszystko jednak nigdy bym nie wyjechał z Polski. Problem polegał na tym, że w Rosji pozostali moi bardzo starzy i chorzy rodzice, a ja nie miałem pieniędzy na ich przesiedlenie do Polski. Nie potrafiłem znosić ich cierpień w samotności, z tego powodu w końcu wróciłem do Rosji w maju 2011.

  W kwietniu 2013 r. zostałem aresztowany i oskarżony o podżeganie do nienawiści (wobec katów i morderców – takich, jacy zabijali czeczeńskie dzieci i kobiety w Czeczenii i Polaków w Katyniu). Wysłano mnie na ekspertyzę psychiatryczną, gdzie sfabrykowano mi ponownie klasyczną (z czasów Związku Radzieckiego) diagnozę dysydencką (która oczywiście brzmi „schizofrenia”). Później zostałem dodatkowo oskarżony o „usprawiedliwienie terroryzmu”, ponieważ napisałem na swoim blogu „Russkaja Prawda”, że krasnodarskie kryminalne bydło nie ma prawa do życia. Teraz grozi mi kara do 8 lat więzienia w rosyjskim obozie koncentracyjnym oraz „paralelne” przymusowe „leczenie” psychiatryczne wykonywane przez lekarzy więziennych. Ponadto jest mi zakazany dostęp do całego rosyjskiego systemu bankowego, gdyż wpisano mnie na listę „ekstremistów i terrorystów” organizacji „Rosfinmonitoring”, co powoduje, że jestem pozbawiony prawa do legalnej pracy i nawet prawa do otrzymania w spadku majątku moich rodziców. Faktycznie jestem pozbawiony prawa do życia – zamiast kryminalnego bydła, o którym pisałem na blogu.

  Na moim blogu były m.in. opublikowane materiały o zamachu smoleńskim. Jeden z moich polskich czytelników zdążył przed usunięciem bloga skopiować wszystkie te artykuły i stworzył swój blog „Katyń 2 – Smoleńsk 2010” na podstawie tych artykułów: http://katyn2-smolensk2010.blogspot.com Są ważkie powody podejrzewać, że nagłośnienie przeze mnie sprawy smoleńskiej jest prawdziwą przyczyną ponownych prześladowań. Poniżej podaję linki do artykułów o mojej sprawie (w języku rosyjskim) opublikowanych na blogu grupy mojego wsparcia.

Z wyrazami szacunku,
Eugen Nowożyłow
23 listopada 2013 r.

Карательная психиатрия вернулась в Краснодар: Новое дело Евгения Новожилова
14 июня 2013 г.

Ходатайство о проведении повторной судебно-психиатрической экспертизы
19 июня 2013 г.

Очередная ментовская ложь и очередная ментовская подлость
23 июля 2013 г.

Новое уголовное дело против Евгения Новожилова – «ответ» на ходатайство, оспаривающее заключение психиатров
1 августа 2013 г.

Психиатрическая расправа над краснодарским диссидентом кажется неизбежной
9 августа 2013 г.

С чего началось дело Евгения Новожилова в 1999 г.
12 августа 2013 г.

Лучше быть палачом, чем дураком - краснодарские чекисты не забыли своё славное прошлое
1 сентября 2013 г.

НПА России одобряет политическую карательную психиатрию - какая страна, такие и правозащитники
2 сентября 2013 г.

Банковский террор против краснодарского диссидента
11 сентября 2013 г.

В России применяют казнь сумасшествием - карательная психиатрия не канула в «брежневско-андроповскую» лету
14 октября 2013 г.

Кто и как попадает в «Перечень террористов и экстремистов» Росфинмониторинга?
6 ноября 2013 г.

Чекистские психиатры и Катынь-2
23 ноября 2013 г.

Saturday, November 23, 2013

Чекистские психиатры и Катынь-2

  16 ноября 2013 года появился блог «Katyń 2 – Smoleńsk 2010» с материалами на русском языке, рассказывающими об уничтожении российскими спецслужбами самолёта с польской правительственной делегацией, которую возглавлял президент Польши Лех Качинский. С нами из Польши связался создатель блога Янек Вишневский и сообщил нам, что опубликованные в катынско-смоленском блоге материалы были скопированы им из блога Евгения Новожилова «Русская правда» до того, как этот блог был удалён. Пан Вишневский решил выложить в интернете  эти публикации, так как они дают очень чёткую и последовательную картину произошедшего теракта. Почти все эти статьи, подготовленные на основе материалов польской и другой западной прессы, взяты с сайта «Кавказ-Центр». Ценность данной подборки заключается в том, что в ней нет ничего лишнего и второстепенного – она состоит из самых важных новостей по катынско-смоленскому делу.
  Пан Вишневский уверен, что репрессии на Евгения Новожилова обрушились в первую очередь из-за того, что в «Русской правде» рассказывалась правда о смоленском теракте. Мы согласны с мнением нашего польского друга. Российские спецслужбы не могли оставить безнаказанным человека, выложившего у себя в блоге информацию об уничтожении ими политической элиты европейского государства. Причём, краснодарским психиатрам не зря была дана команда объявить (уже во второй раз) Евгения Новожилова сумасшедшим. В этом приказе есть общественно-политическая подоплёка: «утверждать, что польский самолёт был взорван российскими чекистами, может только шизофреник». Дело Евгения Новожилова, по замыслу чекистов, должно стать поучительным уроком всем в России, кто осмеливается говорить правду о путинском теракте под Смоленском. Теперь Евгению грозит до 8 лет лишения свободы с параллельным принудительным психиатрическим «лечением» (то есть пытками, лишающими человека самого ценного, что у него есть - рассудка), которое будут проводить «врачи» в одном из путинских концлагерей.
  Напомним, что Евгений Новожилов с февраля 2008 г. по май 2011 г. был политбеженцем в Польше. Отношения с всё больше путиневшими польскими властями у него складывались непростые. Рассмотрение его заявления о предоставлении политического убежища тянулось полтора года. Справедливого решения удалось добиться только благодаря скандальной кампании протеста, в которой участвовали краковский комитет «Вольный Кавказ», две польские газеты и один телеканал. Евгений жёстко критиковал политику саботажа, проводившуюся польшевиками по отношению к политбеженцам. Он также подвергал суровой критике деградацию польского общества - его коммерциализацию, путинизацию и польшевизацию. В путинской России у Евгения остались старые и больные родители. У него не было денег на их переселение в Польшу, а оставлять их умирать в немощи и одиночестве он не мог. Поэтому он вынужден был стать камикадзе – пожертвовать своим будущим, своей свободой и по сути жизнью: Евгений вернулся в РФ, предпочтя сгинуть вместе со стариками родителями, а не взирать из безопасного далека на их мучительную одинокую агонию. Тем полякам, которые обижались на Евгения за резкую критику в адрес Польши, мы хотим сказать следующее: «О людях судят не по словам, а по делам. Евгений Новожилов на деле доказал своё уважение к польскому народу тем, что подверг риску само своё существование, публикуя в своём блоге правду об одном из самых зловещих преступлений России против Польши. После этого не может быть места никаким обидам.» И нам хотелось бы надеяться, что в Польше обратят внимание на дело Евгения Новожилова и окажут повторно подвергающемуся репрессиям диссиденту посильную поддержку.

  Другие новости по делу Евгения Новожилова:

  9 октября 2013 г. – Компания «Google» заблокировала два аккаунта Евгения Новожилова, которые были привязаны к блогам «Русская правда» и «Польская правда». Сделано это было, судя по всему, так как чекисты прислали в «Google» запрос, в котором сообщали, что эти учётные записи принадлежат «особо опасному террористу и экстремисту», и потребовали предоставить им всю информацию об этих аккаунтах. Вечером того же дня «Google» разблокировал оба аккаунта, проведя собственную проверку и не обнаружив ничего экстремистского и террористического. Остаётся надеяться, что «Google» отказался передать путинским карателям информацию об этих аккаунтах. Происшествие не было случайностью или ошибкой. У Евгения на «Google» ещё с десяток запасных учётных записей. Доступ 9 октября был заблокирован только к тем двум, которые имели отношение к «Русской правде» и «Польской правде».

  16 октября 2013 г. - Евгений получил отписку из  «Росфинмониторинга» - «ответ» на своё письмо, в котором он просил объяснить, почему он лишён права пользоваться услугами российской банковской системы и, как следствие, права на честный, легальный труд. В отписке не было ничего конкретного по делу Евгения Новожилова. Там были всего лишь перечислены параграфы ведомственной инструкции, разъясняющие правила внесения инакомыслящих в путинский карательный список «террористов и экстремистов».
  В сентябре Евгений также отправлял запрос в «Альфа-банк» с просьбой разъяснить, почему ему отказано в получении зарплатной карты. Путинские воры и бандиты из «Альфа-банка» ничего не ответили Евгению, так как «Альфа-банк» нелояльных кровавому режиму Путина вообще за людей не считает.

  4 ноября 2013 г. – Проживающий в Симбирске (т.н. «Ульяновске») диссидент и независимый блоггер Сергей Крюков получил повестку с требованием явиться 6 ноября 2013 г. в местный Следственный комитет для дачи показаний в качестве свидетеля. Как Сергею Крюкову удалось выяснить у следователя по телефону, речь шла о свидетельских показаниях по делу Евгения Новожилова. Сергей явиться на допрос отказался.

  15 ноября 2013 г. – Матери Евгения Новожилова, Галине Ивановне Смирновой, позвонили из банка, где она хранит свои скромные сбережения, заработанные за всю жизнь честным трудом (буквально, кровью и потом). Сотрудник банка заявил, что якобы его банку теперь запрещено самостоятельно оформлять доверенности на вклады и Галине Ивановне нужно срочно явиться в банк, чтобы переоформить доверенность через нотариуса. Евгений позвонил в головное отделение этого банка, представившись потенциальным клиентом, и спросил об условиях оформления доверенности на вклад. Сотрудница банка сказала, что банк без всяких проблем самостоятельно оформляет доверенности на любой вклад за 150 рублей на срок до 3-х лет. То есть выяснилось, что ранее звонивший банковский клерк нагло врал. Дело в том, что Галина Ивановна оформила доверенность на имя своего сына, который теперь объявлен «экстремистом и террористом». Банк обнаружил, что, оказывается, его юридический отдел оформил доверенность на врага путинского народа. Этим и объясняется телефонный звонок клерка и его ложь.
  Теперь стало ясно, что Евгений Новожилов лишён террористическим путинским режимом не только права на легальный труд, но и права на наследство. Галина Ивановна родилась при одном подонке – Сталине. Умирать ей придётся, судя по всему, при другом подонке – Путине. Подонок Путин украдёт у неё все её сбережения, отказавшись отдать их её законному наследнику – её сыну, так как её сын осмелился выступать против преступлений путинского режима.

  21 ноября 2013 г. – В посёлке Старая Кулатка под Симбирском (т.н. «Ульяновском») произведено «мягкое» задержание публициста Сергея Крюкова. Был проведён обещанный допрос по делу Евгения Новожилова. Как сообщает Сергей Крюков, вопросы были следующие:
  1. Знаком ли вам Новожилов Евгений Александрович?
  2. Являетесь ли вы пользователем ГИС «Интернет»?
  3. Знакома ли вам статья Новожилова «Откровение русского волка о своей борьбе против русских и прочих свиней»?
  4. Являетесь ли вы подписчиком блога «Русская правда»?
  5. Не желаете ли вы высказать своё отношение к статье «Русское попсовое быдло совсем обнаглело»?
  Сергей Крюков отказался отвечать на все вопросы.
  Наши комментарии к допросу:
  1. Блюстители путинского мыслепорядка перепутали Евгения Владимировича с Евгением Александровичем.
  2. Статьи «Откровение русского волка о своей борьбе против русских и прочих свиней» никогда не существовало в природе. «Откровения русского волка о своей борьбе против русских и прочих свиней» - это был подзаголовок (слоган) блога «Русская правда».
  3. Статьи «Русское попсовое быдло совсем обнаглело» тоже никогда на блоге не было. Путинские мыслеохранители, вероятно, имели в виду статью «Краснодарское попсовое быдло процветает и наглеет как никогда прежде».Другие материалы по теме:

Карательная психиатрия вернулась в Краснодар: Новое дело Евгения Новожилова

Ходатайство о проведении повторной судебно-психиатрической экспертизы

Очередная ментовская ложь и очередная ментовская подлость

Новое уголовное дело против Евгения Новожилова – «ответ» на ходатайство, оспаривающее заключение психиатров

Психиатрическая расправа над краснодарским диссидентом кажется неизбежной

С чего началось дело Евгения Новожилова в 1999 г.

Лучше быть палачом, чем дураком - краснодарские чекисты не забыли своё славное прошлое

НПА России одобряет политическую карательную психиатрию - какая страна, такие и правозащитники

Банковский террор против краснодарского диссидента

В России применяют казнь сумасшествием - карательная психиатрия не канула в «брежневско-андроповскую» лету

Politisk tvångspsykiatri i Krasnodar, Ryssland

Кто и как попадает в «Перечень террористов и экстремистов» Росфинмониторинга?

Thursday, November 7, 2013

Кто и как попадает в «Перечень террористов и экстремистов» Росфинмониторинга?Радио «Свобода», передача «Человек имеет право»  55:02
6 ноября 2013 г.

Почему граждане, однажды оказавшиеся в этом списке, фактически бессрочно лишаются возможности пользоваться услугами российской банковской системы, в том числе открывать счета в банках для получения зарплат, пенсий и социальных пособий?

В студии Радио «Свобода» адвокат Джалиль Сирожидинов и гражданская активистка Лариса Романова, которая через суд (пока безуспешно) пытается добиться исключения своей фамилии из списка террористов и экстремистов.

29:33 – 30:08 - упоминание о деле Евгения Новожилова


Другие материалы по теме:

Карательная психиатрия вернулась в Краснодар: Новое дело Евгения Новожилова

Ходатайство о проведении повторной судебно-психиатрической экспертизы

Очередная ментовская ложь и очередная ментовская подлость

Новое уголовное дело против Евгения Новожилова – «ответ» на ходатайство, оспаривающее заключение психиатров

Психиатрическая расправа над краснодарским диссидентом кажется неизбежной

С чего началось дело Евгения Новожилова в 1999 г.

Лучше быть палачом, чем дураком - краснодарские чекисты не забыли своё славное прошлое

НПА России одобряет политическую карательную психиатрию - какая страна, такие и правозащитники

Банковский террор против краснодарского диссидента

В России применяют казнь сумасшествием - карательная психиатрия не канула в «брежневско-андроповскую» лету

Politisk tvångspsykiatri i Krasnodar, Ryssland

Monday, November 4, 2013

Politisk tvångspsykiatri i Krasnodar, Ryssland

4 november 2013

  Min konflikt med ryska myndigheter började 1999 – för 14 år sedan. Jag intresserade mig för Tjetjenien och samlade information om kriget som hade rasat där 1994-1996. Krasnodar-regionen (Krasnodarskij kraj) är Rysslands mest chauvinistiska och nationalistiska delregion. Massmedierna där har alltid presenterat bara den officiella synpunkten på det rysk-tjetjenska kriget. Jag blev trött på detta och genomförde en kontroversiell protestaktion. Jag uppdiktade en historia om en rysk kille som hette Sergej och hade deltagit i kriget på tjetjensk sida. Alla fakta om krigshandlingar var sanningsenliga – jag tog dem ur Radio Libertys reportage. Jag kontaktade en journalist som jobbade på tidningen ”Krasnodarskije Izvestija”, sade att jag var denne ”Sergej” och berättade krigshistorien. Jag försökte berätta inte bara om kriget utan även om den tjetjenska kulturen. Jag ville också understryka att i kriget finns det inga hjältar, ingen konfliktsida har 100 % rätt eftersom alla sidor dödar människor. Och jag pekade ut den sociala konflikten i det ryska samhället. Nu bedömer jag kritisk denna aktion. Jag ville berätta den stora sanningen med hjälp av den lilla lögnen. Jag gjorde det därför att inga andra metoder skulle ha fungerat i Krasnodar. Men den lilla lögnen diskrediterar den stora sanningen... Det blev dock som det blev. I mars 1999 publicerades i Kranodarskije Izvestija artikeln ”Kannibalen från kannibalön”. Min berättelse var starkt förkortad och förvrängd. Hela temat nedbringades till propaganda i sovjetisk stil: huvudpersonen brännmärktes som ”skurk” och ”förrädare”.  Från och med denna dag blev FSB (före detta KGB) uppmärksam på mig. Därtill kom att en ökänd rysk general som hade deltagit i rysk-tjetjenska kriget 1994-1996 och bodde i Krasnodar kommenterade artikeln i tidningen. Hans kommentar publicerades under artikeln. Generalen hette Konstantin Pulikovskij. När han fick veta att han hade lurats (FSB fick reda på att jag aldrig hade varit i Tjetjenien) blev han ursinnig. Han ville hämnas. Eftersom han hade vänner i FSB, lyckades han med detta.
  År 2000 var det bara mindre incidenter som hände. Men i oktober 2001 fabricerade FSB ett brottmål mot mig: jag anklagades för att ha gjort ”falskt meddelande om terrordåd”. I ett telefonsamtal med en kvinnlig bekant till mig använde jag en harmlös metafor för att ge uttryck till min sinnesstämning den dagen. Jag sade att jag var på så dåligt humör att jag skulle vilja kapa något flygplan och krascha i någon skyskrapa. Telefonsamtalet ägde rum 3 veckor efter den 11 september 2001, så det var ett ”modetema”. Min samtalspartner förstod det precis som metafor och ”modeuttryck” och lugnt fortsatte själv prata strunt i den andan. Sedan fick jag veta att jag ”begick ett brott”...
  FSB och åklagarmyndigheten hade beslutat att låsa in mig på mentalsjukhus till och med innan det påstådda ”brottet” begicks. Åklagarmyndigheten hade skickat till domstolen en anhållan om rättspsykiatrisk undersökning den 2:a oktober 2001. Det påstådda ”brottet” begicks den 3:e oktober 2001. Åklagarmyndighetens anhållan avslogs. Då kokade FSB och åklagarmyndigheten ihop ett brottmål och diktade ihop ett förfalskat förhörsprotokoll där min mor påstods ha sagt de följande lögnerna: att jag hade haft psykiska problem redan som tonåring och hade försökt begå självmord två gånger. Min mor har aldrig sagt detta och har aldrig skrivit under detta förhörsprotokoll. Det förfalskade förhörsprotokollet utnyttjades för att skicka mig den 16:e november 2002 till rättspsykiatrisk undersökning där jag förklarades ha ”paranoid schizofreni” och vara ”otillräknelig”. I januari 2002 dömdes jag till sluten rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Lögner ur det förfalskade förhörsprotokollet fördes över till psykiatrernas utlåtande, till domstolsförhandlingens protokoll och till domen. Min mor visste ingenting och lurades: man gav henne domstolens beslut när den sista överklagningsdagen redan var missad. Då upptäckte hon vilka ord hennes sons bödlar tillskrev henne, men det var för sent att göra något. Till råga på allt hade vi inga pengar och följaktligen ingen advokat.
  På våren 2002 försökte man döda min mor som huvudvittne. En bil gjorde ett försök att köra på henne i närheten av vårt hus när hon var på väg hem från mentalsjukhus där hon hade varit  på besök hos mig. Lyckligtvis hann hon hoppa undan och blev bara lätt skadad. Hon skönjde bilens nummer, kom ihåg det och vände sig till polisen. Polisen lovade att kontakta henne men gjorde det inte. Då gjorde det min mor själv. Polisen hittade bilen men var förtegen. Enträget avrådde de min mor från att göra vidare försök att komma åt sanningen. Polisen rekommenderade att ”glömma incidenten”.
  Jag släpptes ur mentalsjukhuset den 1:a juli 2002 efter att ha tillbringat där 7 och en halv månad. Men min psykiatriska odyssé var inte slut. Jag blev inskriven i ett speciellt psykiatriskt register som gjorde mitt normala liv i Ryssland omöjligt.

  På hösten 2004 blev jag frilanskorrespondent för Radio Libertys ryska redaktion. 2005 blev jag missnöjd med Radio Libertys nya slätstrukna informationspolitik och erbjöd exiltjetjenska webbsidor oavlönat samarbete. Bara Kavkaz Center svarade. Jag började skriva för dem artiklar om brott mot mänskliga rättigheter i Krasnodar-regionen och om ryska grymheter under de två krigen i Tjetjenien (1994 – 1996 och 1999 - ?).
  Efter min frisläppning 2002 trakasserades jag regelbundet av polisen. I februari 2008 lyckades jag lämna Ryssland och komma till Polen där jag lämnade in asylansökan. Jag upptäckte dock att politiska flyktingar har svårt att få asyl i Polen. Jag blev flyktingförklarad först om ett och ett halvt år efter en skandalös protestkampanj. I denna kampanj deltog Kommittén ”Wolny Kaukaz” från Kraków, två polska tidningar och en tv-station. Livet i Polen var inte lätt men jag tänkte inte återvända till Ryssland. Jag var säker på att jag aldrig skulle komma tillbaka. Men jag hade ett stort problem – gamla och sjuka föräldrar som stannade kvar i Ryssland. De har inga anhöriga utom mig. Och jag hade inte råd att förflytta dem till Polen (Polen har inga statsfinansierade återföreningsprogram för flyktingfamiljer). I maj 2011 fattade jag ett ödesdigert beslut att återvända till Ryssland, som jag skall ångra till mina sista dagar.
  När jag kom till Krasnodar, skapade jag en blogg som hette ”Russkaja Pravda” (”Ryska Sanningen”). Jag publicerade där material om mänskliga rättigheter som kom huvudsakligen från andra webbsidor och bloggar. Själv skrev jag inlägg ganska sällan.

  Den 29:e april 2013 stormade in i min lägenhet 7 personer som visade sig vara poliser. De rannsakade lägenheten och beslagtog all elektronik inklusive datorn. Jag fick veta att en förundersökning hade inletts mot mig. Jag blev anklagad för hets mot folkgrupp (ryssar) efter att ha skrivit i min blogg ett inlägg där jag kallade för skurkar och svin de ryssar som firade den sovjetiska armédagen den 23:e februari (den 23:e februari 1944 deporterade Stalin alla tjetejener och ingusjer till Kazakstan och Sibirien, minst en tredjedel av dem dog; Putin har gjort denna dag till nationell helgdag – ”Fosterlandets Försvarares Dag”). Samma dag skickades jag till rättspsykiatrisk undersökning. Jag tillbringade på den specialiserade pyskiatriska kliniken i Krasnodar 30 dagar. Det var samma klinik och samma avdelning som jag hade fått bekanta mig med 2001. Egentligen genomfördes ingen undersökning. Den rapporterande experten talade med mig bara en gång – dagen efter ankomsten, dvs. den 30:e april. Expertkommissionen granskade mig 2 gånger – den 22:a och den 24:e maj. Första gången var kommissionens ordförande densamma dam som hade undertecknat den fabricerade diagnosen 2001. Samtalet var mycket spänt och politiskt, jag pressades psykologiskt och faktiskt blev utslängd. Andra gången var kommissionens ordförande en annan dam - det gick lugnare till. I maj 2013 förklarades jag precis som 2001 ha ”paranoid schizofreni”, men den här gången blev psykiatrerna lite ”nådiga” och skrev att de anser mig vara tillräknelig och behöva öppen psykiatrisk tvångsvård (som mycket lätt kan omvandlas till sluten psykiatrisk tvångsvård).

  När jag släpptes och tog del av psykiatrernas utlåtande skrev jag ansökan om en annan rättspsykiatrisk undersökning på en annan inrättning – Serbskij-Institutet i Moskva. Min mor gjorde ett skriftligt uttalande där hon förklarade att hon aldrig hade sagt de lögner som finns med i det förfalskade förhörsprotokollet (och i psykiatrernas utlåtanden från 2001 och 2013) och aldrig hade skrivit det under. Psykiatrerna hävdar också i sitt utlåtande att jag kastades ut ur Polen på grund av min ”psykiatriska historia”. I själva verket var det tvärtom – jag fick flyktingstatus på grund av den psykiatriska förföljelsen i Ryssland. Jag förlorade min flyktingstatus eftersom jag återvände till Ryssland och jag har polska Utlänningsstyrelsens beslut som jag fick 1 år och 4 månader efter min återvändning.
  Som ”svar” på mitt missnöje med psykiatrernas utlåtande inleddes i juli en annan brottmålsundersökning. I ett av mina inlägg i min blogg hade jag skällt ut kriminellt fä och sagt att det inte hade rätt att leva – nu anses det vara ”rättfärdigande av terrorism”. I augusti skickades jag till en kompletterande rättspsykiatrisk undersökning (utan inläggning på mentalsjukhus) i samband med andra brottmålet. Experternas kompletterande utlåtande kopierade nästan i alla detaljer det utlåtande som de hade gjort tidigare.
  I augusti förde mig Federala tjänsten för finansiell övervakning på sin terrorist- och extremistlista – det skedde utan något som helst domstolsbeslut. Som resultat nekar mig alla banker att öppna konto.

  I slutet av augusti meddelade mig Förundersökningskommittén att förundersökningen hade avslutats. Jag fick även veta att Förundersökningskommittén hade avslagit min ansökan om en annan rättspsykiatrisk undersökning (dvs. säga de vill främja politisk tvångspsykiatri). Nu ämnar jag kräva den nya rättspsykiatriska undersökningen i domstolen under den kommande rättegången.

Eugene Novozhilov
Krasnodar, Ryssland