Wednesday, November 27, 2013

List do Antoniego Macierewicza: Zamach w Smoleńsku i polityczna psychiatria karna w Rosji

Szanowny Panie Macierewicz!

  Pisze do Pana Eugen Nowożyłow - rosyjski aktywista ruchu obrony praw człowieka i niezależny dziennikarz z miasta Krasnodaru na południu Rosji. W latach 2001-2002 byłem więźniem politycznym w zakładzie psychiatrycznym z powodu protestów przeciwko wojnie w Czeczenii (o tej sprawie opowiadała m.in. słynna rosyjska „Nowaja Gazeta”). Po zwolnieniu z więzienia psychiatrycznego zostałem korespondentem amerykańskiego Radia Swoboda, także pisałem nieodpłatnie artykuły o łamaniu praw człowieka dla emigranckich czeczeńskich stron internetowych. Doświadczyłem dalszych prześladowań ze strony rosyjskich specsłużb.

  W lutym 2008 r. zostałem zmuszony opuścić Rosję. Potrafiłem wyjechać do Polski, gdzie złożyłem wniosek o nadanie statusu uchodźcy. Ten status wywalczyłem dopiero w lipcu 2009 r. po skandalicznej kampanii protestu, w której brały udział Komitet „Wolny Kaukaz” z Krakowa, dwie polskie gazety oraz jeden kanał telewizyjny.

  Polska prasa o mnie:

Polska. To nie jest kraj dla uchodźców
01.07.2009

Uchodźca z Rosji dostał azyl w Polsce
28.08.2009

Leczenie psychiatryczne już tylko za zgodą sądu
31.07.2009

  Moje życie w Polsce było dość ciężkie, musiałem krytykować politykę Urzędu do Spraw Cudzoziemców wobec uchodźców politycznych ze Wschodu i sytuację społeczną, bo ta Polska, którą szanowałem, ginęła i przekształcała się w Polskę Tuska, Dody i Nergala. Mimo wszystko jednak nigdy bym nie wyjechał z Polski. Problem polegał na tym, że w Rosji pozostali moi bardzo starzy i chorzy rodzice, a ja nie miałem pieniędzy na ich przesiedlenie do Polski. Nie potrafiłem znosić ich cierpień w samotności, z tego powodu w końcu wróciłem do Rosji w maju 2011.

  W kwietniu 2013 r. zostałem aresztowany i oskarżony o podżeganie do nienawiści (wobec katów i morderców – takich, jacy zabijali czeczeńskie dzieci i kobiety w Czeczenii i Polaków w Katyniu). Wysłano mnie na ekspertyzę psychiatryczną, gdzie sfabrykowano mi ponownie klasyczną (z czasów Związku Radzieckiego) diagnozę dysydencką (która oczywiście brzmi „schizofrenia”). Później zostałem dodatkowo oskarżony o „usprawiedliwienie terroryzmu”, ponieważ napisałem na swoim blogu „Russkaja Prawda”, że krasnodarskie kryminalne bydło nie ma prawa do życia. Teraz grozi mi kara do 8 lat więzienia w rosyjskim obozie koncentracyjnym oraz „paralelne” przymusowe „leczenie” psychiatryczne wykonywane przez lekarzy więziennych. Ponadto jest mi zakazany dostęp do całego rosyjskiego systemu bankowego, gdyż wpisano mnie na listę „ekstremistów i terrorystów” organizacji „Rosfinmonitoring”, co powoduje, że jestem pozbawiony prawa do legalnej pracy i nawet prawa do otrzymania w spadku majątku moich rodziców. Faktycznie jestem pozbawiony prawa do życia – zamiast kryminalnego bydła, o którym pisałem na blogu.

  Na moim blogu były m.in. opublikowane materiały o zamachu smoleńskim. Jeden z moich polskich czytelników zdążył przed usunięciem bloga skopiować wszystkie te artykuły i stworzył swój blog „Katyń 2 – Smoleńsk 2010” na podstawie tych artykułów: http://katyn2-smolensk2010.blogspot.com Są ważkie powody podejrzewać, że nagłośnienie przeze mnie sprawy smoleńskiej jest prawdziwą przyczyną ponownych prześladowań. Poniżej podaję linki do artykułów o mojej sprawie (w języku rosyjskim) opublikowanych na blogu grupy mojego wsparcia.

Z wyrazami szacunku,
Eugen Nowożyłow
23 listopada 2013 r.

Карательная психиатрия вернулась в Краснодар: Новое дело Евгения Новожилова
14 июня 2013 г.

Ходатайство о проведении повторной судебно-психиатрической экспертизы
19 июня 2013 г.

Очередная ментовская ложь и очередная ментовская подлость
23 июля 2013 г.

Новое уголовное дело против Евгения Новожилова – «ответ» на ходатайство, оспаривающее заключение психиатров
1 августа 2013 г.

Психиатрическая расправа над краснодарским диссидентом кажется неизбежной
9 августа 2013 г.

С чего началось дело Евгения Новожилова в 1999 г.
12 августа 2013 г.

Лучше быть палачом, чем дураком - краснодарские чекисты не забыли своё славное прошлое
1 сентября 2013 г.

НПА России одобряет политическую карательную психиатрию - какая страна, такие и правозащитники
2 сентября 2013 г.

Банковский террор против краснодарского диссидента
11 сентября 2013 г.

В России применяют казнь сумасшествием - карательная психиатрия не канула в «брежневско-андроповскую» лету
14 октября 2013 г.

Кто и как попадает в «Перечень террористов и экстремистов» Росфинмониторинга?
6 ноября 2013 г.

Чекистские психиатры и Катынь-2
23 ноября 2013 г.

No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.